Prehľad vlastností


Databáza kontaktov
- obsahuje všetky podrobnosti o zákazníkoch, dodávateľoch, dopravcoch a zamestnancoch
- integruje a preväzuje všetky dokumenty, ktoré sa týkajú kontaktu e-maily, faxy, výkresu, textové dokumenty, fotky, ...
- poskytuje štatistické údaje o kontaktoch a obchodných prípadoch
- systém je prepojený na verejné registre - obchodný register, register IČ DPH

Dokumenty v elektronickej podobe
- umožňuje ukladať, triediť a spravovať dokumenty v elektronickej podobe tak, aby boli prístupné z ľubovoľného pracoviska
- triedi a organizuje dokumenty podľa jednotlivých zákazníkov
- kontextovo orientovaný prístup k dokumentom alebo k náhľadom dokumentov

Elektronická pošta - e-mail
- systém automaticky spracováva odoslanú a prijatú e-mailovú komunikáciu odoslanú zo systému alebo ľubovoľného e-mail klienta
- triedi a organizuje e-maily podľa jednotlivých zákazníkov
- systém spoľahlivo odlišuje e-maily zákazníkov od SPAMu

Telefóny
- systém komunikuje priamo s modernými telefónnymi ústredňami
- vždy budete vedieť meno zákazníka a informácie o posledných obchodných prípadoch skôr ako zdvihnete telefón
- vďaka informácii o volajúcom zdvihne telefón vždy ten správny pracovník vášho CALL Centra

FAX
- systém automaticky spracováva prijaté faxy (priamo do systému bez scanovania)
- triedi a organizuje faxy podľa jednotlivých zákazníkov
- umožňuje príjmať faxy tak, aby boli prístupné z ľubovoľného pracoviska

Elektronický obchod
- umožnuje vybrané položky vašej ponuky predávať formou elektronického obchodu
- elektronický obchod zobrazuje aktuálne ceny, špeciálne zľavy, dostupnosť tovarov na sklade, obchodné podmienky, ...

Ponuky
- umožňuje vytvárať ponuky zákazníkom
- TIS sleduje stav ponúk a po zadanom časovom intervale si v prípade, že ponuka nebola úspešná vyžiada od autora ponuky správu o kontakte so zákazníkom, v ktorej autor musí popísať dôvod neúspešnosti ponuky

Zákazky
- umožňuje vytvárať zákazky na základe prijatých objednávok od zákazníka
- zákazka mení svoj stav na základe obchodného cyklu vo firme od stavu "prijatá - treba rezervovať tovar na sklade" alebo "prijatá - treba objednať tovar od dodávateľa" po "uzavretá - tovar dodaný, zákazník zaplatil"
- zaznamenáva sa história zákazky pre ďalšie analýzy
- zákazka je previazaná s proforma faktúrou, faktúrou a dodacím listom, ktoré s danou zákazkou súvisia

Proforma faktúry
- umožňuje vytvárať proforma faktúry

Faktúry
- umožňuje vytvárať faktúry a dobropisy
- sleduje, či faktúra bola zaplatená podľa platieb prichádzajúcich z banky, alebo v hotovosti
- umožňuje vytvárať príjmové doklady

Platby
- systém automaticky komunikuje s bankou o prijatých platbách
- triedi a zapisuje informácie o prijatých platbách a autoamaticky upozorňuje na faktúry po splatnosti

Dodacie listy
- umožňuje vytvárať dodacie listy a zaznamenať dátum odoslania tovaru
- po vytvorení dodacieho listu a odoslaní tovaru sa doteraz rezervovaný tovar automaticky odpočíta zo skladov

Registračné pokladne
- systém plní funkciu registračnej pokladňe resp. registračných pokladní
- umožňuje tlač dokumentov z registračnej pokladne a pripojenie zásuvky na hotovosť

Objednávky
- umožňuje vytvárať objednávky pre dodávateľov
- systém automaticky sleduje položky, ktoré je treba objednať a upozorňuje na zadané minimálne množstvá a minimálne objednávky na sklade

Dodávky
- umožňuje organizovať a sledovať stav jednotlivých dodávok od rôznych dodávateľov vlastnou prepravou, alebo zadaným dopravcom
- umožňuje sledovať hmotnosť a rozmery jednotlivých dodávok

Sklad
- poskytuje aktuálne informácie o stave skladov (ľubovoľný počet skladov)
- ku každému z tovarov ktoré prešli skladom vytvára skladovú kartu obsahujúcu informácie o dodávateľoch, odberateľoch, ročnej spotrebe, nákupe a predaji ako i rezerváciach a otvorených obchodných prípadoch danej skladovej položky
- eviduje všetky pohyby ktoré sa udiali na skladovej karte


TIS Cenníky
- umožňuje vytvárať štruktúrované cenníky k jednotlivým skupinám produktov
- skupiny zákazníkov alebo, jednotliví zákazníci môžu mať priradené vlastné cenníky
- okrem cenníkov je možné nastaviť systém zliav pre jednotlivé skupiny produktov alebo zákazníkov

Reporty
- poskytuje prehľad o jednotlivých obchodných aktivitách a dokumentoch v zadanom období
- vytvára reporty o stave firmy, predaja, nákladoch, nových zákazníkoch, predajcoch, skladoch, dodávateľoch, dodávkach, neplatičoch, ...

Notifikácie
- umožňuje vnútrofiremnú komunikáciu
- komunikácia je vždy viazaná na konkrétny obchodný prípad resp. konkrétny dokument v TISe

Jazdy
- umožňuje evidovať jazdy služobnými vozidlami
- automaticky priraďuje obchodné prípady k jednotlivým jazdám a tým vyhodnocuje efektívnosť jázd
- sleduje spotrebu benzínu a počty najazdených kilometrov

Cestovné príkazy
- umožňuje vytvárať cestovné príkazy a vyúčtovanie cestovných príkazov

Denné prehľady
- poskytuje denné prehľady o aktivitách vo firme
- poskytuje prehľad o aktuálnom celkovom stave firmy

Účtovníctvo
- systém je prepojený na externý účtovný program tretej firmy
- prenos údajov medzi systémom a účtovníctvom prebieha v elektronickej podobe po dávkach

Administrácia
- umožňuje administrovať jednotlivých používateľov systému, prideľovať im práva k jednotlivým operáciam v systéme
- umožňuje robiť administrátorské zásahy do uzavretých dokumentov

Export
- umožňuje export dokumentov v XML formáte pre ďalšie spracovanie

TIS pre dodávateľov
- umožňuje dodávateľom priamo pristupovať do systému a k objednávkam, ktoré im boli zaslané
- dodávatelia v tejto časti TISu môžu potvrdiť dodací termín a podrobnosti o dodávke

Dokumenty vytvorené v systéme TIS je možné odoslať ako e-mail priamo zo systému alebo vytlačiť a poslať faxom alebo poštou.
Všetky dokumenty je možné vystaviť v Slovenskej, Anglickej verzii alebo Nemeckej verzii.
Okrem dokumentov vytvorených v TISe je možné v systéme ukladať ľubovoľné iné súbory v akomkoľvek formáte.
Faktúry je možné vydávať v v Euro alebo v inej mene, s DPH alebo bez DPH.