Základné informácie


Informačný systém TIS Vám pomôže poskytovať lepšie služby Vašim zákazníkom, zmenší administratívne nároky na pracovníkov obchodného oddelenia, umožní prijímať kvalifikované obchodné rozhodnutia.

Riadenie vzťahov s Vašimi zákazníkmi
Pracujte s vašimi zákazníkmi! Aby ste boli v dnešnej dobe úspešní, musíte byť schopní nájsť, prilákať a udržať si zákazníkov. Všetky kontakty so zákazníkmi je potrebné zaznamenávať a analyzovať. Vzťahy so zákazníkmi treba riadiť. Využite na to systém TIS.

Prístup k systému z ľubovoľného miesta
Systém TIS je možné využívať v prostredí Intranetu alebo Internetu. Prednosťou systému je jeho ľahká ovládateľnosť prostredníctvom www prehliadača. Táto vlastnosť umožňuje užívateľom používať aplikáciu z ľubovoľného miesta (z vedľajšej kancelárie alebo i z iného kontinentu). Použitá architektúra klient/server umožňuje používateľom mobilitu a zároveň neustálu aktuálnosť všetkých dát v systéme. Využitie tenkého klienta (internetový prehliadač) umožňuje prístup do systému z ľubovoľného počítača pripojeného na internet.

Nič nie je potrebné inštalovať
Na klientskom počítači nie je potrebné inštalovať žiadne špeciálne programové vybavenie. Znižujú sa tým náklady na administráciu a údržbu systému a neobmedzuje to používateľov vo výbere operačného systému ani hardware-ovej platformy.

Nepotrebujete kupovať a spravovať server
Systém je navrhnutý tak, aby spoľahlivo pracoval v prostredí Cloud Computing. Pre beh celého systému preto nemusíte kúpiť výkonný server pre beh vašej inštancie TISu. Stačí ak si prenajmete virtuálny server v datacentre a tým získate potrebnú infraštruktúru na beh firemného informačného systému. Nechcete sa starať o správu informačného systému ? Ponúkame vám správu vášho systému na diaľku.

Ochrana vašich investícii
Veľkou výhodou je možnosť používania v rôznych platformách a s využitím rôznych operačných systémov (Windows, Mac OS, Linux, ...). Vaša investícia do systému TIS je preto chránená pred prechodom na inú platformu alebo operačný systém. Všetky dáta uložené v systéme sú automaticky zálohované. Celý systém je chránený pred neoprávneným prístupom pomocou prístupových hesiel s možnosťou monitorovať aktivity jednotlivých používateľov.

Možnosti využitia
výrazné zjednodušenie a zrýchlenie vnútropodnikovej komunikácie,
- rýchly prístup k aktuálnym informáciam pre všetkých užívateľov
- kontrolu dostupnosti, správu kontraktov, fakturáciu, prehľad o dodávkach a objednávkach v reálnom čase
- globálne využívanie nazbieraných poznatkov
- sprístupnenie systému používateľom z rôznych pobočiek, ale i z rôznych firiem (dodávatelia, zákazníci)
- správa všetkých firemných dokumentov v elektronickej podobe
- vnútrofiremná komunikácia ohľadom jednotlivých obchodných prípadov a dokumentov

Flexibilita riadenia
TIS umožňuje zvýšiť flexibilitu riadenia podnikových procesov, koordináciu prác na zákazkách a riadenie činnosti zamestnancov.

Denný prehľad o stave firmy
Okamžitý prehľad o stave firmy zistíte kedykoľvek. Všetky údaje o stave firmy sú neustále aktualizované, takže systém vždy ponúka aktuálne dáta, na základe ktorých môžete robiť kvalifikované rozhodnutia.

Jednoduchosť ovládania
Intuitívne užívateľské rozhranie a jednoduchá navigácia umožňujú rýchle zahájenie práce so systémom. Minimalizuje čas a náklady na školenie.


Nízka cena
Systém TIS nekladie vysoké náklady na počítačové vybavenie vašej firmy. Na strane klienta je možné použiť ľubovolný počítač s možnosťou pripojiť sa na internet. Operačný systém pre klientský počítač môže byť bezplatný Linux. Okrem systému TIS nie je potrebné zakúpiť žiadne ďalšie programové vybavenie pre server, pretože TIS server môže bežať na platforme Linux. Dokonca nie je nutné kúpiť ani samotný systém TIS - môžete si celý informačný systém jednoducho prenajať.

Jednoduché prispôsobenie Vašim potrebám
Systém je možné prispôsobiť zmenou užívateľského rozhrania a pracovných postupov podľa potrieb Vašej firmy. Doplnenie ďalších modulov, ktoré splnia Vaše špecifické požiadavky na systém je možné Vďaka modulárnej architektúre systému. TIS nemá obmedzenie na množstvo používateľov pracujúcich so systémom. S rastom vašej firmy bude rásť aj systém TIS.

Integrácia s inými aplikáciami
Jednoduchá možnosť integrácie s ďalšími podnikovými systémami.