Informačný systém TIS


Informačný systém je chrbtovou kosťou každej obchodnej firmy. Starý pohľad na fungovanie firmy dnes už nestačí. Mať správne zásoby v správnom objeme, vyťažiť maximum zo svojich zdrojov, predávať viac ako konkurencia, získať nových zákazníkov a mať všetky potrebné informácie o svojich zákazníkov a dodávateľoch na jednom mieste, prehľadne a zrozumiteľne. To všetko sú dnes mimoriadne aktuálne problémy. TIS ponúka riešenie.

Moderné komunikačné technológie prinášajú veľké objemy informácii, ktoré je treba sprístupniť tímu pracovníkov. triediť, usporiadať filtrovať a archivovať. Informácie a dáta nás nesmú zahlcovať a obťažovať, ale prinášať nám nové poznatky o fungovaní firmy, o zákazníkoch, o dodávateľoch.

TIS nie je len izolovaným, vnútrofiremným systémom. Riešenie umožňuje prepájať rôzne systémy medzi firmami navzájom. Takáto spolupráca vedie k vzniku dodávateľsko-odberateľských prepojení, ktoré zlepšujú spoluprácu ako nikdy predtým.

Aby firma bola schopná rásť potrebuje informačný systém, ktorý je schopný rásť spoločne s ňou. TIS je takým informačným systémom. Systém bude rovnako dobre pracovať na vašom firemnom serveri ako aj v prostredí cloud computingu v datacentre, ktoré sme pre vás vybudovali, alebo v ktoromkoľvek inom datacentre kdekoľvek na svete.