O nás


Spoločnosť TechTis, s.r.o. je poskytovateľom služieb v oblasti informačných technológií (IT). Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 2004. Z pôvodne úzko špecializovanej vývojárskej firmy sa stala spoločnosť zameraná na široké portfólio produktov a služieb v oblasti sieťových služieb. Pri poskytovaní služieb sa orientujeme na najmodernejšie technológie z prostredia open-source.

Vyvíjame a predávame vlastný informačný systém pre obchodné spoločnosti - TIS.

Vybudovali sme datacentrum, v ktorom našim zákazníkom pokytujeme služby cloud computing - prevádzku virtuálnych serverov, hostingu aplikácii a hostingu služieb.

Spoločnosť TechTis sa dlhodobo zaoberá riešeniami IM (Instant messaging) a správou XMPP serverov. Sme prevádzkovateľom verejného XMPP Jabber Servera - jabber.sk