Technológie

V našom prostredí datacentra využívame výhradne open-source technológie.
The GNU logo, by Etienne Suvasa
GNU/Linux
Linux je flexibilný operačný systém nasadzovaný na veľkých produkčných systémoch, je základom pre väčšinu cloud-computing projektov a okrem toho ho nájdeme aj vo väčšine zariadení dnešných domácností. Práve kvôli jeho flexibilite ho našim klientom odporúčame všade, kde to je možné.

Na našich systémoch používame Linuxovú distribúciu Debian GNU/Linux. Debian je linuxovou distribúciou, ktorá je primárne zameraná na stabilitu, bezpečnosť a funkčnosť. Zároveň je jedinou veľkou linuxovou distribúciou, ktorá ostala nekomerčne zameranou. Tento operačný systém nám umožňuje, aby naše datacentrum bolo efektívne, spoľahlivé a bezpečné.

Xen (tm) logo
Virtualizácia
Virtualizácia v posledných rokoch naberá na význame a žiaden poskytovateľ hostingových služieb, ktorý chce poskytovať kvalitné riešenia sa jej nemôže vyhnúť. Väčšina výpočtového výkonu serverov umiestnených v datacentrách je prebytočná. Práve virtualizácia prostredí umožňuje efektívnejšie využitie tohto výkonu.
Existuje veľké množstvo virtualizačných technológií a aj ich implementácií. My sme sa rozhodli pre nasadenie technológie Xen®, ktorá ponúka silnú izoláciu virtualnych serverov a bezpečnosť.

  Výhody virtualizácie Xen :
 • izolácia hypervizora
 • hypervizor nevyžaduje ovládače pre hardvér (na rozdiel od VMware ESXi)
 • samotný hypervizor neobsahuje žiadne manažovacie prostriedky
 • funkcionality zabezpečuje až samostatná servisná doména, ktorá je jednou z virtuálnych domén
 • servisnou doménou môže byť Linux, BSD, OpenSolaris, ...
 • je licencovaný pod GNU GPLv2

Jabber.sk logo
IM Jabber
Jabber je technológia pre 'instant messaging', ktorá je založená na otvorených štandardoch. To umožňuje komukoľvek slobodné využitie tejto technológie bez nutnosti platenia akýchkoľvek licenčných či iných poplatkov.
Ešte pred pár rokmi bol 'instant messaging' zaujímavý najmä pre mládež. Dnes však už aj veľa firiem objavilo možnosti komunikácie prostredníctvom Jabbera. Jabberom môžete komunikovať so svojími zákazníkmi ako aj s obchodnými partnermi. Jabber je výnimočný najmä tým, že umožňuje prepojenie viacerých IM sietí. A okrem písania textových správ umožňuje aj prenos videa a audia.

  Výhody technológie Jabber :
 • otvorený a slobodný - samotný protokol XMPP je definovaný ako otvorený štandard, ku ktorému má každý prístup
 • bezpečný
 • umožňujúci šifrovanie dát medzi klientami
 • decentralizovaný - ktokoľvek si môže spustiť vlastný server a komunikovať s používateľmi ostatných Jabber serverov
 • umožňujúci použitie na komerčné účely

Aj na našich serveroch prevádzkujeme XMPP/Jabber server a hostujeme jeden z prvých (ak nie úplne prvý) verejných Jabber serverov v strednej Európe - server jabber.sk. Služba bola spustená už v roku 2001 a v roku 2008 bola presunutá na nový server. Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality tejto verejnej služby a skúsenosti získané jej prevádzkou sú zárukou kvality služby IM hosting, ktorú vám ponúkame.