Správa serverov


Chcete mať kritickú oblasť Vášho informačného systému profesionálne spravovanú? Nechcete sledovať množstvo vydávaných bezpečnostných záplat na operačné systémy a nie ste si istí, či ich aplikáciou alebo naopak ignorovaním neohrozíte chod celého informačného systému? Ponúkame vám riešenie: Outsourcing správy serverov a sieťové infraštruktúry.

Vzdialený Monitoring
- Trvalý vzdialený monitoring prevádzky serverov v našom datacentre, alebo u zákazníka
- Vzdialený monitoring zákazníckych aplikácií bežiacich na spravovaných serveroch pre zaistenie vysokej dostupnosti a rýchlej reakcie na výpadok

Zálohovanie
- Garantované zálohovanie užívateľských dát podľa dohodnutého scenára
- Zálohu servera spustením záložnej kópie (virtuálneho servera) na našej infraštruktúre
- Riešenie výpadkov ktoréhokoľvek z prvkov infraštruktúry s parametrami uvedenými v zmluve o úrovni služieb (SLA)
- Návrh a realizácia rozvoja infraštruktúry podľa aktuálnych technologických trendov a potrieb zákazníka

Bezpečnosť
- Zaistenie bezpečnosti prevádzkovanej infraštruktúry
- Aktualizáciu systémových programov predovšetkým o tzv. „bezpečnostné záplaty“, ktoré sú vzhľadom k prevádzkovanému programovému vybaveniu relevantné
- Spracovanie dát uložených na serveroch s procesne i technicky garantovanými bezpečnostnými parametrami podľa požiadaviek na ochranu dát a vyžadované príslušnými bezpečnostnými normami.