Datacentrum


Datacentrum TechTis, ktoré sme vybudovali pre našich zákazníkov spĺňa tie najprísnejšie požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti.

Pripojenie do internetu
Naše datacentrum je umiestnené na extra rýchlom a spoľahlivom optickom internetovom pripojení. Aktuálna IP konektivita je zabezpečená prostredníctvom peeringových uzlov SIX (10+1Gbps), SITELIX (1Gbps) a NIX (1Gbps), tranzitná konektivita prostredníctvom ISP providerov Interoute (1Gbps) a Cogent Communication (1Gbps).

Bezpečnosť serverov
Servery, umiestnené v datacentre, splňujú všetky bezpečnostné normy. Naši správcovia serverov s bohatými skúsenosťami minimalizujú riziko na čo najmenšiu možnú mieru. Všetky zariadenia datacentra sú pod dohľadom 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Fyzická bezpečnosť
Fyzická bezpečnosť je dosiahnutá vďaka viacúrovňovému zabezpečeniu. Vstup osôb je možný len po autorizácii (strážna služba, bezpečnostný kľúč, magnetická karta) v závislosti od kategórie oprávnenia vstupu určenej užívateľom. Priestor je monitorovaný senzormi cez BMS, plot vybavený snímačmi narušenia, je inštalovaný vonkajší i vnútorný okruh CCTV. Datacentrum je umiestnené v neutrálnych, špecializovaných priestorov kolokačného centra sitelpop, určených pre umiestnenie citlivých, životne dôležitých zariadení.

Spolahlivosť napájania
Systém napájania datacentra plne redundantný (n+1). Prívod elektrickej energie je z dvoch nezávislých vetiev ZSE a podložený záložnými dieselagregátmi. Jednosmerný prúd je naviac zálohovaný sústavou gelových batérií, striedavý prostredníctvom UPS, čím je zabezpečená nepretržitá prevádzka - zmluvné SLA až do 99,999%.

Protipožiarna ochrana
Protipožiarna ochrana je založená na úplnej detekcii požiaru, vrátane priestoru pod technickou podlahou. Technologický priestor je zabezpečený
samozhášacím systémom na báze Inergen-u (zmes argón / dusík / CO2), jednotlivé požiarne úseky sú oddelené uzávermi s minimálnou odolnosťou 60 minút (dvere 120 minút).