Certifikačná autorita


Pre potreby našich zákazníkov sme založili vlastnú certifikačnú autoritu - TechTis CA. Tá nám umožňuje generovanie vlastných SSL certifikátov. SSL certifikát umožňuje posielať dáta cez internet v šifrovanej forme. SSL certifikát poskytuje istotu, že sa dôverné informácie, ako sú napríklad meno a adresa, čísla kreditných kariet, prihlasovacie mená a heslá, zadávané pri prihlasovaní sa k službám, pri prenose cez internet, nedostanú do nesprávnych rúk.

Ako získať SSL certifikát:
Pre vydanie SSL certifikátu je potrebné overiť všetky údaje o vašej identite. O vydanie certifikátu môže požiadať fyzická osoba, živnostník alebo právnická osoba. Na základe overenia dodaných dokumentov potvrdzujúcich správnosť udávaných informácii vygenerujeme pre vás SSL certifikát. Vydaný SSL certifikát je možné použiť ako SSL certifikát pre server alebo SSL osobný certifikát.

Pre zákazníkov firmy TechTis vydávame SSL certifikáty od certifikačnej autority TechTis CA bezplatne.

Návod pre import koreňového certifikátu do internetového prehliadača.
1. Uložte si Certifikát certifikačnej autority TechTis.sk na lokálny disk.
2. Importujte si Certifikát certifikačnej autority TechTis.sk z lokálneho disku do vášho internetového prehliadača.

Presný postup sa môže líšiť podľa použitého internetového prehliadača. Stránky zabezpečené Certifikátom certifikačnej autority TechTis.sk budú vašim prehliadačom akceptované ako dobre zabezpečené a bezpečné.

Certifikát certifikačnej autority TechTis.sk [Certificate of certification authority]
MD5 sum certifikátu certifikčnej autority Techtis.sk [MD5sum of the CA certificate]
c03b55187ebc5b3ebc27aa1d5fa0d00b techtis-ca.crt

CRL (Certificate Revocation List) certifikačnej autority TecTtis.sk - zoznam zrušených certifikátov
MD5 sum CRL certifikačnej autority Techtis.sk [MD5sum of CRL of the TECHTIS CA]
a4973c3bf3198afbf945288882aef7b0 techtis-ca.crl

Certifikát CA TechTis CA si môžete skontrolovať na https://ca.techtis.sk